Náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna einstaklinga er ókeypis og þar er aðstoðað við að:

 • Finna upplýsingar um nám og störf.
 • Kanna áhugasvið og færni – áhugasviðspróf í boði
 • Skoða möguleika á námi og starfi.
 • Setja sér markmið.
 • Setja upp ferilskrá.
 • Taka ákvarðanir um nám og störf.
 • Takast á við hindranir.
 • Takast á við prófkvíða.
 • Takast á við persónuleg málefni.
 • Takast á við námsörðugleika (t.d. lesblindu o.fl.).
 • Tileinka sér árangursrík vinnubrögð í námi.
 • Undirbúa sig undir háskólanám.
 • Vinna færnimöppu.
 • Meta færni og reynslu í atvinnulífinu fyrir nám

Nánari upplýsingar hjá Sólrúnu Bergþórsdóttur náms- og starfsráðgjafa í tölvupósti á solrunb@viskave.is